Χρηση #1

Page

Green Park – Χρήση #1 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Χρήσης #1  εδώ

Το Green Park ως ένα εξελισσόμενο πείραμα δοκιμάζει εφήμερες φόρμες και πρακτικές οργάνωσης χώρου για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στόχος μας να διατηρούμε μια καλλιτεχνική και πολιτική παρέμβαση στο εδώ και τώρα της Αθήνας μέσα από πρακτικές, δομές και φόρμες που εξελίσσονται, αναθεωρούνται και επαναπροσαρμόζονται.

Μετά από το αρχικό δεκαήμερο ενεργοποίησης, και μια σειρά από εφήμερες δράσεις που ακολούθησαν, το πρώτο πρόγραμμα χρήσης ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015 και περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις με τη γειτονία, διαλέξεις από καλλιτέχνες και θεωρητικούς που επισκέπτονται την Αθήνα, μαθήματα και εκπαιδευτικούς κύκλους με συγκεκριμένες θεματικές, residencies, καλλιτεχνικές δράσεις, μουσικά πειράματα και ελεύθερο χώρο για απρόσμενες δράσεις.

Συγκεκριμένα: 

Τις Κυριακές συζητάμε στο Green Park – Κάθε Κυριακή συζητάμε με τη γειτονιά ζητήματα της περιοχής, τη σχέση του Green Park με τους κατοίκους, νέες δράσεις και προτάσεις για το χώρο.

Διαλέξεις  – Καλλιτέχνες, θεωρητικοί, επιμελητές που επισκέπτονται την Αθήνα προσκαλούνται να μιλήσουν στο Green Park

Residencies δυο εβδομάδων από καλλιτέχνες και θεωρητικούς του εξωτερικού. Τελική παρουσίαση της δουλειάς ανοιχτή στο κοινό.

Κύκλοι Σεμιναρίων με διαφορετικές θεματικές: Περφόρμανς, η τέχνη της επιμέλειας, η πόλη κ.α.

Pop-up Kitchen μια φορά το μήνα

Μουσικά Πειράματα – Εστιάζοντας στην αλληλοτροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο της μουσικής με άλλες τέχνες

Ελευθερη μέρα – ανοιχτός χώρος για δράσεις, παραστάσεις, συζητήσεις κ.α.

Advertisements